7 recomandări pentru protecția la locul de muncă

protecția la locul de muncăMunca în condiții de siguranță deplină este un drept de care toți lucrătorii trebuie să beneficieze, indiferent de domeniul de activitate. Dacă unele ocupații prezintă riscuri de accidentare specifice, măsurile de siguranță devin cu atât mai importante. Aceste măsuri de siguranță implică, printre altele, responsabilizarea angajatorilor, dar și a angajaților; mai jos enumerăm câteva recomandări pentru o siguranță crescută la locul de muncă:

1) Instruirea la locul de muncă

Indiferent de activitatea prestată, angajații trebuie instruiți cu privire la procedurile în caz de urgență. Ieșirile de urgență, localizarea și modul de utilizare a extinctoarelor sunt printre primele noțiuni care trebuie asimilate de noii angajați. De asemenea, instruirea trebuie să acopere și utilizarea corectă a utilajelor și uneltelor ce vor fi folosite.

2) Adresarea pericolelor de la locul de muncă

Înainte de toate, eliminarea pe cât posibil a pericolelor de la locul de muncă este prioritară. În special în industrie, construcții sau logistică, acestea trebuie avute în vedere. Păstrarea curățeniei este esențială în special pe podelele cu suprafețe alunecoase sau neuniforme, pentru a scădea riscul de alunecări. Instalarea de balustrade, scări, benzi anti-alunecare pe podea, organizarea de spații special amenajate pentru depozitarea substanțelor periculoase, asigurarea aerisirii eficiente a spațiului de lucru sunt doar câteva dintre măsurile care se pot lua pentru a scădea riscurile de accidentare.

3) Înțelegerea rolului echipamentului de protecție

Domeniile de activitate cu riscuri crescute de accidentare necesită purtarea unui echipament de protecție adecvat, adică imbracaminte de protectie ori încălțăminte de protecție, căști, ochelari de protecție ș.a. Angajații trebuie instruiți cu privire la importanța echipamentului, pericolele și consecințele la care se expun în lipsa acestor echipamente de protecție. Deși productivitatea este strâns legată de purtarea echipamentului de protecție, accentul trebuie pus pe siguranța personală a lucrătorilor: în lipsa acestuia, poate crește riscul de accidentări permanente, sau chiar deces.

4) Utilizarea adecvată a echipamentului de protecție

Instruirea și cunoștințele acumulate despre importanța echipamentului de protecție trebuie să fie corelate cu rezultate reale: purtarea bocancilor de protecție adecvați în loc de încălțămintea personală este un exemplu potrivit: o pereche de bocanci de protectie cu bombeu și talpă rezistentă la hidrocarburi oferă o protecție superioară unei perechi de adidași. De la bocanci de protecție până la protecția respiratorie sau auditivă, aceste echipamente trebuiesc utilizate și întreținute conform manualului de utilizare, pentru o durată de viață optimă.

5) Postura ergonomică

Manipularea obiectelor grele necesită de cele mai multe ori utilaje specializate (stivuitoare, transpalete etc). Dacă acestea nu sunt disponibile, manipularea va trebui făcută manual. De aceea, tehnicile ergonomice de ridicare trebuie aplicate, pentru a evita accidentările spatelui și coloanei vertebrale. Se recomandă ridicarea cu spatele drept, accentul fiind pus pe forța picioarelor, evitarea mișcărilor bruște, și menținerea obiectului aproape de corp.

6) Pauzele regulate

Asigurarea unor condiții optime de lucru este una dintre îndatoririle angajatorilor. Aceștia trebuie să se asigure că angajații beneficiază de pauze de odihnă, în special la munca solicitantă fizic. Este esențial ca angajații să dispună de surse de hidratare și adăpost pentru odihnă în condiții meteo nefavorabile. În acest fel, angajații vor fi mai concentrați pe sarcinile ce trebuiesc îndeplinite, scăzând riscul de accidentare din cauza oboselii sau neatenției

7) Comunicarea

Nu în ultimul rând, comunicarea este un alt aspect esențial de ținut minte, în special la lucrul în echipă. Comunicarea trebuie să fie un proces continuu între angajat și angajator, dincolo de instruirea obligatorie la locul de muncă. Pentru o siguranță crescută la lucru, toate pericolele trebuie raportate, rezolvate în timp util, iar orice neclarități trebuie adresate în cel mai scurt timp.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.